הבדל בין קבל להודות

קבל לעומת הודה

קבל ולהודות הן שתי מילים אשר לעתים קרובות מבולבלים כמו מילים בעלות משמעויות זהה. למעשה הן שתי מילים שמעוררות שתי משמעויות שונות. המילה 'קבלה' משמשת במובן של 'התחשבות' כמו במשפט 'אני מקבל את המצב הזה'. במשפט זה המילה "קבלה" משמשת במובן של "התחשבות" ולכן משמעות המשפט תהיה "אני לוקח את המצב הזה בחשבון".

לעומת זאת, המילה 'הודה' מציינת את כוונת ה 'כניעה' כמו במשפט 'האדם שהודה ביצע את הפשע'. כאן השימוש במילה 'הודה' מעורר את כוונת הכניעה של האדם. זה ההבדל העיקרי בין שתי המילים "לקבל" ו "להודות".

המילה 'קבל' נותנת את המשמעות של 'מסכים לקבל' כמו במשפט 'הוא קיבל את ההצעה'. במשפט זה השימוש במילה 'קבל' נותן את המשמעות של 'מסכים לקבל' והמשמעות של המשפט תהיה 'הוא הסכים לקבל את ההצעה'.

לעומת זאת, המילה "מודה" נותנת תחושה נוספת של "לאפשר" כמו במשפט "שומר השער הודה בו להיכנס לחדרי המכללה". כאן המילה "להודות" משמש במובן של "לאפשר" ואת המשפט אומר "שומר השער מותר לו להיכנס לחצרים של המכללה".

המילה 'הודאה' משמשת לעתים במובן של 'כניסה' כמו במשפט 'הוא התקבל לבית החולים אתמול בלילה'. כאן המילה "הודה" משמשת במובן של "מקבל כניסה" ואת המשפט אומר "הוא נכנס לבית החולים אתמול בלילה". אלה ההבדלים בין שתי המילים, כלומר, לקבל ולהודות.

-> -