ההבדל בין רואה החשבון המבקר

החשב לעומת המבקר

כולנו יודעים מה רואה החשבון עושה, נכון? הוא האדם שנשכר על ידי חברה כדי לרשום את כל העסקאות שלה ולאסוף ולהציג אותם בצורה נאותה בדוחות הכספיים של החברה. וכולנו יודעים מה תפקידו של המבקר. הוא האדם שנשכר על ידי חברה כדי לנתח ולהעריך את הספרים שמרו על ידי רואה חשבון בצורה שקופה כדי ליצור אמון בעלי העניין של החברה. מדוע, אם כן, יש בלבול לגבי תפקידים ותפקידים של רואה חשבון ורואה חשבון. עם זאת, רק בגלל המבקר הוא גם רואה חשבון, רואי חשבון ציבורי, כי יש כל כך הרבה בלבול לגבי ההבדלים בין רואה החשבון המבקר לבין רואה חשבון. מאמר זה ידגיש את ההבדלים בין אלה שני אנשי מוסמך.

- מן האמור לעיל עולה כי מן האמור לעיל, כי בעוד רואה חשבון הוא אדם שמכין את המסמכים הנוגעים לעסקאות פיננסיות, רואה החשבון המבקר הוא אדם המנתח, בוחן ומעריך את עבודתו של רואה החשבון. הבדל משמעותי נוסף בין שני אנשים הוא כי למרות שהם שייכים לאותו מקצוע, ולעתים קרובות בעל כישורים חינוכיים, רואה חשבון הוא עובד קבוע של הארגון, המבקר הוא אאוטסיידר אשר מבטיח כי הספרים של החברה נשמרים ב בצורה שקופה ביותר, ולכן הוא אדם ניטרלי שאינו משוחד.

החשב מבצע את תפקידו השוטף של אחזקת החשבונות, ופועל על פי הנחיות הדירקטוריון (על פי האסטרטגיה הפיננסית שלהם). בתום כל שנת כספים הוא עורך את הדוחות הכספיים של החברה, לרבות סיכום כספי של ביצועי החברה. המבקר מגיע מבחוץ, ועל חובתו לבצע בדיקה של הדוחות שהוכן על ידי רואה החשבון (כדי להבטיח את הדיוק שלהם), כך שאין מצג שווא של העובדות ואת האינטרסים הפיננסיים של בעלי העניין אינם בסכנה. המבקר בודק כי הערכים נעשו כראוי וגם לתקן ספרי החשבונות. הוא מאשר כי הנכסים וההתחייבויות הנזכרים בדוחות הכספיים אכן קיימים ומבצעים את הערכתם ללא משוא פנים.

לפיכך, כאשר תפקידו של רואה חשבון הוא לשמור את הספרים בצורה נכונה, תפקידו של המבקר הוא לאמת את עבודתו של רואה החשבון ולנסות לאתר כל תרמית (אם בוצע על ידי רואה החשבון). הבדל אחד הוא כי רואה חשבון לא צריך להיות רואה חשבון מוסמך בעוד זה חובה עבור רואה חשבון להיות רו"ח.

בקצרה:

הפרש בין רואה החשבון המבקר

• גם כאשר רואה החשבון וגם רואה החשבון המבקר הוא מומחה בחשבונאות, רואה חשבון הוא עובד של הארגון ואילו רואה חשבון הוא אאוטסיידר שנשכר לבצע את הביקורת באופן בלתי משוחד.

• זה תפקידו של רואה חשבון לבצע פעולות שמירה על יום יום פעולות לצאת עם הדוחות הכספיים של החברה בסוף השנה הפיננסית.

• רואה חשבון רואה כי העבודה שנעשתה על ידי רואה חשבון הינה ראויה ובהתאם להוראות, כך שאין מצג שווא של עובדות ואין תרמית.