ההבדל בין גיל לקביעות

גיל לעומת קביעות

גיל וקביעות שני גורמים חשובים שנבדקו בהעסקת אדם. גיל מגדיר את הניסיון שצבר בחייו בארגונים רבים או רבים וקביעות מגדירה את תקופת הזמן ששרתה בארגון אחד או רבים. הגיל ניתן גם להניח כמספר השנים הכולל שאדם חי מאז הלידה, אבל כאשר אנחנו מדברים בהקשר של החיים המקצועיים אז אנחנו מתחילים לספור את הגיל מהשנה שהוא התחיל את הקריירה המקצועית שלו. מספר השנים שעובר מן ההצטרפות לעזיבה של ארגון על ידי אדם נקרא קביעות. הן גיל והן קביעות משמשות לתיאור היכולות המקצועיות של האדם.

->

כאדם מזדקן זה לעתים קרובות במקרה שהוא צובר ניסיון בתחום מסוים ולכן כאשר אנו מדברים על גילו זה מתייחס לעתים קרובות למספר שנים שהוא השקיע בתחום מסוים זה הוא עכשיו אדון. הגיל מגדיר את הבגרות וכמו שהאמון של אדם גדל עם הגיל הוא מסוגל לקבל החלטות מורכבות יותר ויותר בקלות. החברות והארגונים בכל רחבי העולם מעדיפים את הגיל עבור מקומות עבודה בהיררכיה גבוהה הנושאים אחריות גדולה ודורשים קבלת החלטות טובות. בן זקן אומר כי "המבוגר האיש החכם הוא יהיה" נכון עבור כמעט כל.

אדם מתחיל הקריירה המקצועית שלו צריך ללמוד את הטריקים של הסחר וזה רק לאחר תקופה מסוימת של זמן הוא מסוגל לטפל במצבים בזריזות. לעתים קרובות יותר הוא מנסה להחליף מקומות עבודה כדי לצבור ניסיון מהעבודה שהוא עושה בחברות שונות. זה לא רק עושה אותו מומחה, אלא גם מקבל חשיפה סוגים שונים של מצבים שעולים במהלך העבודה. כל תקופה מן ההצטרפות כדי לעזוב חברה מסוימת נקראת כהונתו של עבודה באותה חברה מסוימת. קביעות יכול להימשך עד מספר ימים, חודשים או שנים. בדרך כלל אנשים נוטים להיצמד לחברה אחת אם הם מוצאים שביעות רצון בעבודה באותה חברה במקרה כזה כל תקופת העבודה שלהם הושלמה בקביעות אחת. הקריירה המקצועית של אדם היא טובה אם יש לו מספר מועט של קביעות ושל תקופות ארוכות.

גיל לעומת קביעות

גיל וקביעות הם בעלי חשיבות רבה עבור מחלקת משאבי אנוש כמו שני גורמים אלה הם בדקו בזהירות לפני שכירת אדם.

• גיל של אדם מגדיר את מספר השנים שהוא חי או מבחינה מקצועית את הניסיון שהוא זכה בחייו בארגון אחד או רבים, אך הקביעות מגדירה פרק זמן שאדם בילה בעבודה מסוימת.

• גיל הוא סימן מובהק של בגרות ומומחיות שבו הקביעות אינה יכולה להבטיח זאת.

• הגיל נספר תמיד בשנים אך קביעות יכולה להיות בכל יחידת זמן.

• גיל הוא קריטריון מועדף לבחירה למשרה מאשר קביעות. לפעמים אפשר להתעלם מגיל של עידן עבודה מבריק.

• ילד פלא עם קביעות מצוינת במוסד נחשב יכול לפעמים להכות סוס זקן במאבק על עבודה נחשק.