ההבדל בין מלאכים ושדים

מלאכים לעומת שדים

השאלה הראשונה שאדם יכול לשאול הוא אם מלאכים ושדים קיימים. מלאכים ושדים היו חלק כמעט כל הדתות כולל הנצרות, היהדות והאיסלאם.

במילים פשוטות, מלאכים נחשבים טובים ושדים נחשבים רעים. המלאכים הם רוחות טובות ונחשבים למושיעים של המין האנושי, בעוד השדים הם רוחות רעות אשר מפתים את האנושות להתמכר למעשים רעים. כאשר מלאכים הם רוחות ברורות, השדים הם רוחות ברורות.

בעוד המלאכים הם האמינו להביא רק טוב לאנושות, שדים רק להביא נזק. המלאכים ידועים כמו שליחים של אלוהים שנוצרו על ידי אותם. השדים ניתן לקרוא כמו מלאכים שנפלו, אשר התקוממו נגד אלוהים.

המלאכים מעניקים אהבה, חסד ואחווה, בעוד השדים מעניקים שנאה ואכזריות בין בני האדם. השדים מאמינים במרד נגד אלוהים.

התנ"ך מתאר מלאכים בצורות רבות. הפרק הראשון של יחזקאל מפרט על חזון שבו ראה הנביא מלאכים שנראו כמו להבות אש עם פנים מרובות וארבע כנפיים. ישעיהו יש אזכור של "שרפים" עם שש כנפיים. יש קבוצה אחרת המכונה cherubim.

המלאכים המפורסמים ביותר הם מיכאל, רפאל וגבריאל ושדי הקשת המפורסמים ביותר הם השטן, אסמודה ועזאזל.

מלאכים ידועים כמגיני החפים מפשע והמאמינים. הם מעניקים גמול אלוהי. מלאכים ידועים לבצע משימות רבות הכוללות שמירה על הסדר של היקום וגם גישור על הפער בין האנושות לאלוהים.

השדים רוצים כאוס מוחלט של היקום. הם אינם מגינים אלא רק הרסנים. הם רוצים להרחיב את הפער בין המין האנושי לבין אלוהים.

סיכום

  1. מלאכים נחשבים טובים ושדים נחשבים רעים.
  2. מלאכים הם רוחות טובות ונחשבים למוצילים של המין האנושי, בעוד השדים הם רוחות רעות שמפתים את האנושות להתמכר למעשים רעים.
  3. מלאכים ידועים כמגיני החפים מפשע והמאמינים. מלאכים ידועים לבצע משימות רבות הכוללות שמירה על הסדר של היקום וגם גישור על הפער בין האנושות לאלוהים.
  4. השדים רוצים כאוס מוחלט של היקום. הם אינם מגינים אלא רק הרסנים. הם רוצים להרחיב את הפער בין המין האנושי לבין אלוהים.
  5. המלאכים מעניקים אהבה, חסד ואחווה, בעוד השדים מעניקים שנאה ואכזריות בין בני האדם. השדים מאמינים במרד נגד אלוהים.