ההבדל בין אדריכל מהנדס מבני

אדריכל לעומת מהנדס מבני

זה נפוץ עבור אנשים להתבלבל על ההבדלים בין מהנדסים ואדריכלים מבניים. גם כאשר בוחן את ההגדרה של מהנדס מבני, זה נראה דומה להפליא מה אדריכל הוא ועושה. מהנדס בניין אחראי על עיצוב הבניין, אבל זה בדיוק מה שאדריכל עושה. אז מה ההבדל האמיתי בין השניים?

במילים פשוטות, ההבדל בין אדריכל למהנדס בניין הוא בין אמן למדען. בעוד אדריכל מעצב בית ומבטיח כי הוא אסתטי, מהנדס מבני יש נקודת להתמקד אחד וזה הגנה. האדריכל מאידך גיסא מתמקד יותר ביופי הפנים והחוץ של המבנה. תפקידו של מהנדס בניין הוא לראות שהבניין אותו הוא מתכנן נמשך תקופה ארוכה ואינו מתמוטט גורם נזק לתושבים. מטרתו העיקרית היא אריכות ימים של המבנה ומניעת פגיעה באנשים במקרה של תקלה כמו אסון טבע.

במילים אחרות, בעוד האדריכל הוא מנהל סרט, מהנדס המבנים הוא הקולנוע שיורה את הסרט המציג את החזון ואת הדימוי של הבמאי. זה נפוץ לראות גם מהנדס מבני ואדריכל לעבוד יחד ולעתים קרובות יש סכסוך בדעות של שני כמו כאשר מהנדס לא יכול להסכים על עיצוב כפי שהוא מרגיש שזה לא בטוח מנקודת מבט מבנית. זה תמיד טוב יותר להיות בטוח מאשר אטרקטיבי ולכן בכל סכסוך בין השניים, הוא תמיד מהנדס מבני השורר.

לסיכום, אדריכל עיצובים מה הבניין יהיה סוף סוף נראה כמו מהנדס מבני מעצב את השלד של המבנה, כך שזה לא נופל גורם נזק לתושבים.

סיכום

הרבה ממה מהנדס בניין עושה במשותף עם מה אדריכל עושה אבל יש הבדלים להתמקד

בעוד אדריכל הוא מודאג יותר עם עיצוב מבנה כי הוא יותר מבחינה אסתטית, מהנדס מבנים מעצב את השלד של הבניין עם דגש על בטיחות בעיקר.