ההבדל בין רוחב הפס ומהירות

רוחב פס לעומת מהירות

רוחב פס ומהירות הם שני פרמטרים כדי להפנות את הביצועים של מערכות. כאשר בוחנים את חיבורי האינטרנט, לפעמים, המונחים 'רוחב פס' ו 'מהירות' משמשים עם אותה משמעות של קצב העברת נתונים (או קצב סיביות). זה קשור לכמות הנתונים המועברים תוך שנייה. עם זאת רוחב פס ומהירות יש משמעויות שונות ברשת ותקשורת. שני המונחים משמשים גם האלקטרוניקה. לדוגמה, מהירות ורוחב פס של Front Side Bus (FSB) יש משמעויות שונות.

רוחב פס

בתקשורת, רוחב הפס הוא ההפרש בין הגבוה והנמוך ביותר של טווח התדרים המשמש לאיתות. זה נמדד הרץ (הרץ). רוחב הפס יש את אותה משמעות גם בתחום האלקטרוניקה, עיבוד אותות אופטיקה.

עבור חיבור רשת, רוחב הפס הוא הכמות המקסימלית של נתונים שניתן להעביר בזמן יחידה. הוא נמדד ביחידה 'סיביות לשנייה' או bps. ביט היא היחידה הבסיסית של מדידת מידע. ערך של קצת יכול להיות '0' או '1' (או 'נכון' או 'שקר'). כדי לייצג את המספר העשרוני 6 בינארי, אנחנו צריכים 3 סיביות כמו שש הוא 110 בינארי. לדוגמה, רוחב הפס של Gigabit Ethernet הוא 1Gbps.

כשמדובר באלקטרוניקה, רוחב פס של אוטובוס פירושו כמות הנתונים שניתן להעביר דרך האוטובוס בתוך שנייה.

מהירות

מהירות (או קצב העברת נתונים) היא כמות הנתונים המועברים דרך חיבור מסוים בתוך זמן נתון. מהירות לא יכולה להיות גבוהה יותר מאשר רוחב הפס של החיבור. מהירות החיבור יכולה להימדד גם ב 'סיביות לשנייה' או bps. לפעמים מהירות נקראת גם קצב סיביות או קצב נתונים.

ב אלקטרוניקה, מהירות פירושו קצב השעון של שבב ונמדד הרץ (הרץ). לדוגמה, מהירות של אוטובוס פירושה כמה פעמים הוא יכול לשלוח נתונים בתוך שנייה.

מה ההבדל בין רוחב פס ומהירות?

1. בתקשורת, רוחב הפס נמדד ב Hz, והוא נמדד ב 'bps' (kbps, Mbps וכו ') עבור חיבורי רשת. עם זאת, מהירות נמדדת רק סיביות לשנייה.

2. עבור מהירות רשת מסוימת של חיבור לא יכולה להיות גבוהה יותר מאשר רוחב הפס של חיבור הרשת.

3. המהירות ורוחב הפס משמשים גם לתיאור התקשורת באמצעות אוטובוס בתוך מעבד. במקרה זה, המהירות היא קצב השעון של האוטובוס, שבו רוחב הפס הוא כמות הנתונים המועברים באמצעות האוטובוס.