הבדל בין נתונים נפרדים לנתונים רציפים

בדידה לעומת נתונים רציפים

הנתונים הם הישות הבולטת ביותר בסטטיסטיקה כפי שהיא בהכרח "לימוד האוסף, הארגון, הניתוח ופרשנות הנתונים". הנתונים המספריים המשמשים בסטטיסטיקה נופלים לשתי קטגוריות עיקריות. הם נתונים נפרדים ונתונים רציפים.

מהו נתונים בדידים?

אם הנתונים המספריים יכולים לקחת רק מספר ערכים ניתן לספור, אז נתונים אלה נקראים נתונים בדידים. מספר ספור לכל היותר הוא סופי או ניתן לספור. דוגמה לכך תמחיש זאת.

-> ->

מבחן שאלה חמש ניתנת בכיתה. המספר האפשרי של התשובות הנכונות שתלמיד יכול לקבל הוא 0, 1, 2, 3, 4 ו -5: רק 6 אפשרויות, וזה מספר סופי. לכן, אם אנו אוספים נתונים של מספר השאלות ענה בצורה נכונה על ידי סטודנט, אז נתונים ספציפיים אלה יהיו בדידים.

במשחק, יש לירות במטרה. אם אנו אוספים את הנתונים של מספר פעמים אחד ירה עד שהוא פגע במטרה, אז הערכים יהיו 1, 2, 3, 4 ... וכן הלאה. תיאורטית, ערכים אלה לא צריך להיות גבול סופי. אבל ערכים אלה הם ספורים. לפיכך, הנתונים שאספנו כמו "מספר פעמים אחד ירה עד שהוא פגע במטרה" הוא נתונים נפרדים.

נתונים בודדים מתרחשים בדרך כלל כאשר הנתונים יכולים לקחת ערכים מסוימים או כאשר הספירה נעשית כדי לקחת את הנתונים.

מה זה נתונים רציפים?

הנתונים המספריים שיכולים לקחת את כל הערכים האפשריים בטווח נקראים נתונים רציפים. לפיכך, אם נתונים מתמשכים נופלים בטווח 0 עד 5, נקודות הנתונים יכולות לקחת כל ערך ממשי בין 0 ל -5.

לדוגמה, אם נמדוד את גובה התלמידים בכיתה, אזי נקודות הנתונים יכולות לקחת כל ערך ממשי בתוך טווח הגובה של בני האדם. אבל, אם נוסיף הגבלה נוספת כ"גובה התלמיד לסנטימטר הקרוב ביותר ", אזי הנתונים שנאספו יהיו דיסקרטיים, מכיוון שהוא יכול לקחת רק מספר מוגבל של ערכים. באופן דומה, מדידה בלתי מוגבלת תניב תמיד סדרה מתמשכת של נתונים בתיאוריה.

-> ->

מה ההבדל בין נתונים נפרדים לנתונים רציפים?

• נתונים נפרדים יכולים לספור לכל היותר ערכים רבים, ואילו נתונים רציפים יכולים לקחת מספר כלשהו של ערכים.

• נתונים בדידים מתרחשים בדרך כלל כאשר הנתונים נאספים על ידי ספירה, אך נתונים מתמשכים מתרחשים בדרך כלל כאשר הנתונים נאספים על ידי לקיחת מדידות.