ההבדל בין מספרי ניתוב ABA ומספרי ניתוב ACH

מספרי ניתוב ABA לעומת מספרי ניתוב ACH

מספרי ניתוב ABA ו- ACH מסייעים למוסדות פיננסיים בארה"ב להתחקות אחר לאן מועבר הכסף. כיום, ישנם מעל 21000 ניתוב מספרים בשימוש פעיל וכל מוסד פיננסי בארה"ב יש לפחות אחד. מה הם מספרי ניתוב אלה ומה ההבדל בין מספרים אלה ניתוב ABA ומספרים ניתוב ACH?

->

מהו מספר ניתוב ABA?

מספר ניתוב ABA הוא מספר בן 9 ספרות המזוהה עם בנק מסוים במצב מסוים. זה 9 ספרות מספר תוכנן על ידי האגודה האמריקאית בנקאים בדרך חזרה בשנת 1910 כדי לסייע בזיהוי מוסדות פיננסיים. את מספר הניתוב ABA שימש בעיקר עבור העברות בנקאיות גם ניקוי של המחאות.

מהו מספר ניתוב ACH?

->

מה ההבדל בין ABA ו- ACH מספרים ניתוב?

מספרי ניתוב, בין אם אתה קורא מספר ניתוב ABA או מספר ניתוב ACH, הם שני מספרים המסייעים למסלקה לזהות את הבנק שלך וכדי להבטיח כי הכסף לא יאבדו במעבר. מספרי ניתוב ABA ו- ACH הם אותם 9 ספרות שנמצאו בתחתית ההמחאות ובטופסי בקשה להפקדה ישירה או משיכה. למרות שאין הבדל ממשי בין מספרי ניתוב ABA לבין מספרי ניתוב ACH, הוא מכונה מספר ניתוב ABA כאשר הוא כתוב על המחאה או העברה בנקאית, בעוד שהוא מכונה מספר ניתוב ACH בטופס בקשה של ACH.

סיכום:

מספרי ניתוב ABA לעומת מספרי ניתוב ACH>

מספרי ניתוב ABA ו- ACH הם 9 ספרות המזהות בנק מסוים במדינה מסוימת בארה"ב.

• מספרי ניתוב ABA ו- ACH משמשים בדרך כלל להעברות בנקאיות, לסליקה ולסליקה של עסקאות ACH.

• אין הבדל בין מספרי הניתוב ABA ו- ACH. לא משנה מה הם עשויים להיות ההבדל שלהם בתחום השימוש.

כאשר אתה אומר מספרים ניתוב ABA, אחד מיד חושב על העברות בנקאיות ובדיקות. כאשר אתה אומר מספרי ניתוב ACH, הפקדות ישירות ומשיכות לבוא בראש בראש.