הבדל בין ניאוף לקוביה

ניאוף לעומת קנוביניג

ניאוף וקרנובה הם שני מונחים משפטיים המשמשים לעתים קרובות כדי להצביע על אנשים העוסקים ביחסים אחרים מחוץ לנישואיהם . בגלל ההקשרים הדומים שבהם הם מועסקים, לעתים קרובות חושבים בטעות שניתן להשתמש בהם באופן משתנה או כמילים נרדפות זה לזה. עם זאת, ניאוף ופילגש הם שני מונחים שונים העומדים על מושגים ייחודיים של עצמם.

-> ->

מה זה ניאוף?

ניאוף יכול להיות מוגדר כמעורב בפעילות מינית מחוץ לנישואין שנחשבת בטענה על בסיס מוסרי, משפטי וחברתי. אף על פי שהפעילויות המיניות המהוות ניאוף ותוצאותיו משתנות בהתאם לכל הקשר, דת או חברה, הרעיון הוא דומה בכל הלוחות. בתרבויות מסוימות ניאוף הוא עבירה חמורה אשר אפילו עונש מוות, עינויים או הטלת מום נחקק על העבריינים, ואילו בחברות אחרות, ניאוף אינו נחשב כעבירה פלילית אף על פי דיני המשפחה, ניאוף נחשב עילה לגירושין . ניאוף הוא גם גורם שבו משמורת על ילדים, ענייני רכוש ועניינים כאלה אחרים ניתן להחליט על גירושין.

במדינות שמרניות במיוחד, כגון מדינות שבהן נוהגים חוקי השריעה, סכימה מיושמת כעונש על ניאוף. במקרים כאלה, בעיקר האישה נענשת ואילו האיש עשוי להיות גם לפעמים נענש. עם זאת, על פי הצהרה של קבוצת העבודה של האו"ם על אפליה נגד נשים במשפט ובפרקטיקה, ניאוף כעבירה פלילית פוגע בזכויות האדם ולכן אסור להיחשב כך.

-> ->

מה זה?

הקוביה יכולה להיות מוגדרת כמערכת יחסים בינאישית שבה אדם עוסק בפעילות מינית מתמשכת עם אדם אחר שאליו הם אינם נשואים או אינם יכולים להינשא. הסיבה לאי-היכולת להינשא עשויה לנבוע מאי-התאמה של הדירוג החברתי או משום שאחת מהשתיים כבר נשואה. Concubage הוא תרגול שנצפה לאורך זמן. ברומא העתיקה, אדם רשאי להיכנס למערכת יחסים בלתי רשמית אך לא רשמית עם אישה אחרת מאשר אשתו, לעתים קרובות ממעמד חברתי נמוך יותר, שעמד כמכשול לנישואין. אישה שעסקה ביחסים כאלה נקראה "פילגשים"

או קונקובינה , וזה לא נחשב כתואר גנאי. מלכים וגברים בעלי מעמד חברתי גבוה בחברות שונות לאורך ההיסטוריה היו ידועים כנשים רבות כשותפותיהן, וזה היה נוהג מקובל לאורך זמן.באסלאם מותר לאדם לקחת ארבע נשים כנשותיו בטענה שהוא יכול לנהוג בהן בצדק ובהגינות. מה ההבדל בין ניאוף לקוביה? ניאוף וקרנובה הן שתי מילים המשמשות, לפעמים לסירוגין ביחס ליחסים חוץ-זוגיים. עם זאת, קיימים הבדלים ברורים בין שני המונחים הללו, ועוזר לדעת את המשמעות המדויקת של השניים בעת השימוש בהם בהקשרים שונים.

• ניאוף הוא עבירה והוא נוהג כי הוא מנודה מבחינה מוסרית, חברתית וחוקית. פילוסופינג מקובל בחברות מסוימות.

ניאוף עוסק בפעילויות מיניות עם בן זוג שאינו בעל או אישה. ניתן להגדיר את המסגרת כמערכת יחסים בין-אישית, שבה אדם עוסק בפעילויות מיניות מתמשכות עם אדם שאינו נשוי לו או אינו יכול להינשא כתוצאה ממעמדם החברתי וכו '. ניאוף הוא מושג שהובא לאחרונה. Concubage כבר בפועל מאז ימי הזקנה.

ניאוף הוא מונח המשמש כאשר יחסים מחוץ לנישואין נשמרים על ידי אישה. הקוביה היא כאשר יחסים כאלה מתבצע על ידי גבר.

קריאות נוספות:

1.

ההבדל בין בגידה ניאוף