ההבדל בין שיעור המס הממוצע לבין שיעור המס השולי

שיעור מס ממוצע לעומת שיעור מס שוליים

חשוב להבין את ההבדל בין שיעור המס הממוצע לבין שיעור המס השולי, כך שתוכל לבצע תוכנית מס אפקטיבית. אם אתה יודע איך להבדיל שיעור המס הממוצע עם שיעור המס השולי, אז יהיה לך זמן קל יותר לבצע מסים שלך לשלם נמוך יותר.

קודם כל, חישוב שיעור המס הממוצע הוא פשוט יותר מאשר חישוב שיעור המס השולי. הסיבה לכך היא כי עם שיעור המס הממוצע, תוכל לקבל רק את הממוצע בין חבות המס שלך ואת סך כל ההכנסה החייבת. במונחים פשוטים, היא מיוצגת כחבות מס מחולקת בהכנסה החייבת. זהו חישוב מס פשוט למדי.

בינתיים, חישובים עבור שיעור המס השולי בעקבות קבוצה מסוימת של טבלת מס. שיעור המס שלך יהיה תלוי בראש ובראשונה ברמת ההכנסה הנוכחית שלך. אז גבוה יותר אתה מרוויח, אתה גם שייך גבוה מס הכנסה סוגר. אבל אם ההכנסה שלך היא נמוכה יותר, שיעור המס שלך יהיה נמוך יותר גם.

-> ->

שיעור המס השולי עשוי לשנות את השעות הנוספות. ככל שההכנסה או הצריכה שלך עולה או יורדת, שיעור המס השולי יותאם גם על בסיס ההכנסה החייבת הסופית שלך. מצד שני, שיעור המס הממוצע מייצג את אחוזי ההכנסה בפועל.

ברור, חישובים עבור שיעור המס הממוצע יהיה נמוך יותר משום שהיא משלבת את כמות המסים שתשלם בכל רמות ההכנסה. שיעור המס השולי משמש בדרך כלל על מיסוי פרוגרסיבי. אתם תקבלו שיעורי מס שונים בהתבסס על רמת ההכנסה הנוכחית שלך.

חשוב להבין את עיקרי שיעור המס הממוצע ואת שיעור המס השולי, כך שתוכל לבצע תוכנית מס טוב. עם שיעור מס שולי, תשלם מסים יותר עם ההכנסה שלך עולה. אבל אתה גם לשלם פחות מס אם ההכנסה שלך נמוכה.