ההבדל בין BCNF ל- 3NF

BCNF לעומת 3NF

הצורה הרגילה של Boyce Codd (הידועה גם בשם BCNF) היא צורה נורמלית - זהו טופס המספק קריטריונים לקביעת דרגת הפגיעות של הטבלה לחוסר עקביות לוגיות ולאינמליות. צורה רגילה זו משמשת לנורמליזציה של מסד הנתונים. זה קצת יותר חזק מקודמו, את הצורה הנורמלית השלישית (המכונה גם 3NF). הטבלה נחשבת ל- BCNF, אם ורק אם לכל אחד אם התלות הפונקציונלית הלא-טריוויאלית שלו - זהו גבול שמוגדר בין שתי קבוצות של תכונות ביחס הנלקח ממסד נתונים - הוא מפתח-על (סט של תכונות של משתנה יחסיים המניח כי בכל היחסים שהוקצו למשתנה הספציפי הזה אין שתי שורות נפרדות המכילות אותו ערך למאפיינים באותה קבוצה מסוימת). BCNF טוענת שכל טבלה שאינה עומדת בקריטריונים שיש לייחס כ - BNCF חשופה לחוסר עקביות לוגי.

3NF הוא צורה רגילה המשמשת גם בנורמליזציה של מסד הנתונים. הוא חשב כי הטבלה היא 3NF אם ורק אם 1) השולחן הוא במצב נורמלי השני (או 2NF, שהוא קוד נורמלי הראשון, או 1NF, כי עמד בקריטריונים להיות 2NF), ו 2) כל תכונה לא ראשית של הטבלה תלויה באופן בלתי תלוי בכל מפתח של הטבלה (כלומר, היא אינה תלויה ישירות בכל מפתח). יש עוד פוסטולציה של 3NF המשמש גם להגדיר את ההבדלים בין 3NF לבין BCNF.

משפט זה היה יזום על ידי קרלו Zaniolo בשנת 1982. היא קובעת כי הטבלה היא 3NF אם ורק אם עבור כל תלות פונקציונלית שבו X â 'A, לפחות אחד משלושת התנאים חייב להחזיק : או X X 'A, X הוא Superkey, או A הוא תכונה פריים (כלומר, A נמצא בתוך מפתח מועמד - או מפתח-על מינימלי עבור הקשר הזה). הגדרה חדשה זו שונה מן המשפט של BCNF, כי המודל האחרון היה פשוט לבטל את המצב האחרון. גם כאשר היא פועלת כמו גרסה חדשה יותר של משפט 3NF, יש הגזירה של משפט Zaniolo. הוא קובע כי X â '¢ הוא לא טריוויאלי. אם זה נכון, תן A להיות תכונה הצהריים-מפתח וגם לתת Y להיות מפתח של R. אם כי אז מחזיקה אז Y â 'X. זה אומר כי הוא לא תלוי באופן ביניים Y אם ורק אם X â † (או אם X הוא מפתח-על.

-3 ->

סיכום:

1. BCNF הוא צורה נורמלית שבה לכל אחת מתלות התפקוד הלא-טריוויאלי של הטבלה, הוא מפתח-על, 3NF הוא צורה נורמלית שבה הטבלה נמצאת ב- 2NF וכל תכונה שאינה פריים אינה תלויה באופן תלותי בכל מפתח בטבלה.