ההבדל בין חגורה לאזור באסטרונומיה

חגורה לעומת אזור באסטרונומיה

חגורה ואזור קשורים שני מונחים עם עולם האסטרונומיה, ואם תסתכל מקרוב, תדע שהם שונים מאוד זה מזה. השאלה היא: איך?

חגורה

חגורה באסטרונומיה מוגדר בדרך כלל כמו אוויר חם עולה והוא מחובר עם האטמוספירה של גז הענקים. הם ידועים בצבע כהה והם תיאוריים בטבע. מכיוון שהם בצבע כהה יותר, הם נותנים לנו מבט עמוק יותר לתוך האווירה כמו חגורה כהה יותר, כי אז אנחנו באמת להיכנס עמוק לתוך זה.

- <->

אזור

אזור אסטרונומיה מוגדר בדרך כלל כמו אוויר קר נופל או שוקע והוא גם מחובר עם האטמוספירה של גז הענקים. בדרך הפשוטה ביותר, הם מתוארים בצבע בהיר ובגלל התכונה הטבועה הזו, היא אינה מאפשרת לנו לבחון לעומק את האווירה שבה צבע כהה יותר יכול לעשות בדרך כלל.

ההבדל בין חגורה אזור אסטרונומיה

-> ->

בעוד חגורה היא כהה מטבעו של תכונה צבע זה, אזור באסטרונומיה הוא בהיר יותר בצבע. בעוד חגורה באסטרונומיה יכולה לתת לנו מבט עמוק יותר על האווירה בעיקר בגלל "צבע כהה, אזור באסטרונומיה, בגלל צבע האור שלה, לא מאפשר לנו אותו מצב בגלל מה מחקרים הוכיחו. חגורה מתוארת בדרך כלל כאוויר חם המתגבר באטמוספירה של גז הענקים; ואילו, אזור מוגדר בדרך כלל כמו אוויר קר נופל באווירה אמר.

אז הנה לך, שני המונחים אסטרונומיה הסביר בצורה הטובה ביותר האפשרי. הם נראים מורכבים בהתחלה לנתח אבל באמת, הם שונים בצורה הפשוטה ביותר.

בקיצור:

• חגורה באסטרונומיה היא בצבע כהה; אזור הוא צבע בהיר.

• חגורה היא אוויר חם עולה; אזור הוא אוויר קר נופל.