ההבדל בין PVT. בע"מ. חברה בע"מ. החברה

PVT. בע"מ. החברה לעומת בע"מ. החברה

לעתים קרובות אנו נתקלים בשמות של חברות שונות עם כמה להיות XYZ PVT בע"מ בעוד אחרים להיות XYZ בע"מ. ראשי התיבות PVT ו LTD עומדים פרטיים ומוגבלים בהתאמה, ולמרות שחברות PVT LTD ו- LTD יש קווי דמיון רבים, קיימים הבדלים בטבע ובאחריות, יחד עם הבדלים בהתאגדות שתידון במאמר זה.

המילה מוגבלת בשימוש בקשר עם חברות חלה על חבותם של בעלי המניות או של אלה שהרכיבו הון להפעלת החברה. במקרה של כשל בחברה, חבות המנויים או בעלי המניות מוגבלת לסכום שהושקע על ידי בעלי המניות. לא יכול להיות מוגבל חברות על ידי מניות, אבל המילה משמשת גם עבור חברות מוגבלות על ידי ערבות. החברות המוגבלות על ידי מניות יכול להיות גם PVT בע"מ או פשוט רגיל בע"מ. ההבדל בין בע"מ, או הידוע יותר בשם הציבור בע"מ, ו PVT בע"מ מתייחס להגבלות על פי החוק על מי יכול להיות בעלי המניות של חברות אלה. אמנם אין הגבלה על הפיכתו של בעל מניות בחברה ציבורית ציבורית, וכל מי שהציבור יכול למעשה להפוך לבעלי מניות על ידי רכישת מניות של חברה כאמור משוק המניות, חוקי החברה אוסרים על כל אדם אחר, למעט על פי אישור החברה, להפוך בעל המניות שלה במקרה של PVT בע"מ החברה.

- במקרה של חדלות פירעון או משבר פנימי המוביל לפשיטת רגל, הן חברת PVT LTD והן החברה בע"מ מחויבות מוגבלת לבעלי מניותיה.

PVT בע"מ החברה

ב PVT בע"מ החברה, יש מעט מאוד בעלי המניות והחברה יכולה להתחיל עם רק כמו רק שני שותפים או בעלי המניות. המספר המרבי של בעלי המניות בחברה יכול להיות סביב 50 עם המנויים בעיקר נמשך ממשפחה וחברים. מניות החברה אינן נסחרות בבורסה ומרובן מלוות או נמכרות לבעלי מניות אחרים. לפיכך, המניות נשארות בתוך בעלי המניות העיקריים כל הזמן. למרות האופי הפרטי של העברת המניות, כל המכירות האלה נשמרים תיעוד של, ואת הרשומה עבר o לסוכנות ממשלתית.

-> <<<<<<<<<<הקודם הבא>> <<<<<<< של החברה. מניות החברה נסחרות בבורסה, ולכן כל אחד יכול למכור או לקנות בחופשיות מניות של חברה כזו בשוק המניות. למרות שכל בעלי המניות מבחינה טכנית הם בעלי החברה, דירקטוריון יהיה שם כדי להחליט על פעולות החברה בשם כל בעלי המניות.

מה ההבדל בין PVT בע"מ. חברה בע"מ. חֶברָה?

• הן בע"מ ו PVT בע"מ הן חברות עם אחריות מוגבלת לבעלי המניות.

• החברה נקראת גם חברה ציבורית בע"מ כמניותיה נסחרות בבורסה באופן חופשי. מצד שני, יש פחות בעלי מניות בחברה PVT LTD ואפילו אלה הם חבר או קרובי משפחה.

• על פי הגדרתה, חברת PVT LTD הינה קטנה יותר בטבע ובפעולות מאשר חברה בע"מ.

• בעוד המספר המזערי של בעלי המניות בחברת PVT LTD הינו שתיים, בחברה בע מ ", מספר זה הינו שבעה.

• כאשר המספר המרבי של בעלי המניות בחברת PVT LTD הינו כ - 50, אין תקרה או תקרה ככל שמספר בעלי המניות המרבי בחברה קשורה.