הבדל בין בחירה שלילית לבין סיכון מוסרי

Adverse Selection לעומת Moral Hazard

סיכון מוסרי בחירה שלילית הן מושגים בשימוש נרחב בתחום הביטוח. שני המושגים הללו מסבירים מצב שבו חברת הביטוח מקופחת משום שאין להם את מלוא המידע על ההפסד בפועל או משום שהם נושאים באחריות רבה יותר לסיכון המבוטח. שני מושגים אלה נבדלים זה מזה, למרות שהם מתפרשים בצורה לא נכונה. המאמר הבא נועד לתת סקירה ברורה של מה כל רעיון, לצד ההסבר של איך הם שונים זה לזה.

->

מה זה בחירה שלילית?

בחירה שלילית היא המצב שבו מתרחשת 'אסימטריה של מידע' כאשר לאחד הצדדים לעסקה יש מידע עדכני ומדויק יותר מאשר הצד האחר. זה יכול לגרום למסיבה עם מידע נוסף כדי להפיק תועלת על חשבון המפלגה עם פחות מידע. זה נפוץ ביותר בעסקי ביטוח. לדוגמה, ישנן שתי קבוצות של אנשים באוכלוסייה אלה מעשנים ומי להימנע מעישון. עובדה ידועה כי לא מעשנים יש חיים בריאים יותר מאשר מעשן, עם זאת, חברת הביטוח מוכר ביטוח חיים עשוי להיות מודע של מי באוכלוסייה מעשן ומי לא. משמעות הדבר היא כי חברת הביטוח יגבה את אותה פרמיה לשני הצדדים; עם זאת, הביטוח קנה יהיה יותר ערך למעשן מאשר לא מעשן כפי שהם צריכים להרוויח יותר.

->

מהו סיכון מוסרי?

סיכון מוסרי הוא מצב שבו צד אחד נהנה מהצד האחר על ידי אי מתן מידע מלא על החוזה אליו הצדדים נכנסים, או בתרחיש הביטוח, זה יהיה כאשר המבוטח לוקח יותר סיכונים ממה שהם בדרך כלל לעשות כי הם יודעים שחברת הביטוח תשלם אם יקרה הפסד. הסיבות לסיכון מוסרי כוללות אסימטריה של מידע והידיעה שמפלגה אחרת אינה נושאת באחריות להפסדים שנגרמו. לדוגמה, אדם אשר רכש ביטוח חיים עשוי להיות מוכן להשתתף ספורט בסיכון גבוה בידיעה כי הביטוח יכסה כל הפסד במקרה שמשהו קורה למבוטח.

->

בחירה סדירה לעומת מוסר סיכון

בחירה שלילית ומסוכן מוסרי תמיד לגרום צד אחד לטובת השני בעיקר משום שיש להם מידע נוסף או שהם נושאים רמות נמוכות של אחריות אשר לפנות את הדרך למשחק מתנהלים בפזיזות . ההבדל בין השניים הוא כי בחירה שלילית היא כאשר הצד המספק את השירות (כגון חברת ביטוח) אינו מודע לכל אורך הסיכון משום שכל המידע אינו משותף בעת הכניסה לחוזה, והסיכון המוסרי מתרחש כאשר המבוטח יודע שחברת הביטוח נושאת במלוא הסיכון להפסד ותפצה אותה למבוטח אם הם סובלים מהפסד.

סיכום:

הבדל בין בחירה שליליים לבין סיכון מוסרי

• בחירה שלילית וסיכון מוסרי תמיד מביאים למפלגה אחת המרוויחה על פני האחרת בעיקר משום שיש להם מידע נוסף או שהם נושאים רמות נמוכות יותר של אחריות אשר מפנה מקום מתנהג בפזיזות.

• בחירה שלילית היא המצב שבו מתרחשת 'אסימטריה של מידע', כאשר לצד אחד לעסקה יש מידע עדכני ומדויק יותר מאשר הצד האחר.

• סכנה מוסרית מתרחשת כאשר המבוטח יודע שחברת הביטוח נושאת במלוא הסיכון להפסד ותפצה אותה למבוטח אם הם סובלים מאובדן.