ההבדל בין התנ"ך לבין הקוראן

התנ"ך הקוראן

ההבדל בין התנ"ך לבין הקוראן שופך אור גם על ההבדל בין הנצרות לבין האיסלאם כמו שני ספרים אלה הם יסודות של שתי הדתות. הם כתבי הקודש של כל דת הנושאים את האמונות שעליהן כל דת בנויה. התנ"ך הוא אוסף של כתבי הקודש של היהדות והנצרות כאחד, הספר העתיק ביותר ששרדו מהמאה הרביעית. עם זאת, המוסלמים מאמינים כי הקוראן נחשף מאלוהים למוחמד דרך המלאך גבריאל מ 610 עד 632 לסה"נ. ישנם מספר רב של הבדלים בין התנ"ך לבין הקוראן.

-> ->

מהו התנ"ך?

מעניין לציין כי התנ"ך היה מלוקט על פני תקופה של 13 מאות שנים. התנ"ך מסודר כרונולוגית. התנ"ך נחשב יש סופרים רבים. התנ"ך כולו אינו מוזכר אפילו פעם אחת בתנ"ך. חשוב מאוד לציין שיש שבע גרסאות של התנ"ך. התנ"ך הוא האמין כי נבנו מן המקור האבוד. כתבי היד הקדומים ביותר של תאריך התנ"ך העברי מימי הביניים. הברית החדשה תורגמה ל 1, 185 שפות ותנ"ך (Canon Protestant) ב 451 שפות.

התנ"ך אומר שישו הוא אלוהים בבשר. ישו נצלב על פי התנ"ך. התנ"ך אומר שישו קם ממוות. ישו היה בנו של אלוהים על פי התנ"ך. התנ"ך מבטיח גאולה. השטן הוא מלאך שנפל על פי התנ"ך. אדם, על פי התנ"ך הוא חוטא נופל. התנ"ך היה אומר כי התלמידים היו נוצרים. נסים רבים נרשמו על פי התנ"ך. התנ"ך עושה אינספור נבואות. התנ"ך ממליץ על תפילה בשבת, ושוב בימי ראשון. רוח הקודש תישא את עדותו של ישוע על פי התנ"ך.

-> ->

מהו הקוראן?

הקוראן התגלה על פני תקופה של 23 שנים בלבד. הנביא מוחמד קיבל את גילויו הראשון במערת חירה. לאחר מכן, הוא קיבל את שאר הגילויים על פני תקופה של עשרים ושלוש שנים. הקוראן אינו מסודר כרונולוגית. הקוראן נחשב יש רק מחבר אחד. הקוראן מוזכר כמכלול בקוראן. המילה קוראן מופיעה כ -70 פעמים בקוראן עצמה. הקוראן נחשב לטקסט דתי בלבד. לקוראן יש רק גרסה אחת. הקוראן הוא האמין להיות נשמר בצורתו המקורית. הקוראן מתקבל על ידי ההיסטוריונים כגרסה המקורית שערך אבו בכר זמן קצר לאחר מותו של מוחמד.נכון לעכשיו, הקוראן הוצגה ב 112 שפות.

הקוראן אומר שישו אינו אלוהים. לפי הקוראן, ישוע לא נצלב. הקוראן אומר שישוע לא קם ממוות. ישו לא היה בנו של אלוהים על פי הקוראן. הקוראן אומר כי הישועה היא אפשרית על ידי כנות לעבודה. השטן הוא לא מלאך שנפל אבל נפלו השדים על פי הקוראן. הקוראן אומר שהאדם אינו חוטא, אבל הוא בעצם טוב. הקוראן יגיד שהתלמידים יכריזו על עצמם כעל מוסלמים. הקוראן אומר שנסים לא נרשמו. זה היה, למעשה, אומר כי הקוראן עצמו הוא נס. הקוראן אינו עושה נבואות. הקוראן ממליץ על תפילות בימי שישי. רוח הקודש הוא המלאך גבריאל על פי הקוראן.

מה ההבדל בין התנ"ך לבין הקוראן?

תנ"ך הוא ספר הקודש של הנוצרים והיהודים בעוד הקוראן הוא הספר הקדוש של המוסלמים.

מעניין לציין שהתנ"ך נערך על פני 13 מאות שנים, ואילו הקוראן התגלה במשך תקופה של 23 שנה בלבד. הנביא מוחמד קיבל את גילויו הראשון במערת חירה. לאחר מכן, הוא קיבל את שאר הגילויים על פני תקופה של עשרים ושלוש שנים.

• חשוב מאוד לציין כי יש שבע גרסאות של התנ"ך ואילו הקוראן יש רק גרסה אחת.

• אחד ההבדלים העיקריים בין התנ"ך לבין הקוראן היא כי התנ"ך כולו אינו מוזכר אפילו פעם אחת בתנ"ך. הקוראן, לעומת זאת, מוזכר בכללותו בקוראן. המילה קוראן מופיעה כ -70 פעמים בקוראן עצמה. הקוראן נחשב לטקסט דתי בלבד.

לתנ"ך יש סופרים רבים. לקוראן יש רק מחבר אחד.

• התנ"ך אומר שישוע הוא אלוהים בבשר ואילו הקוראן אומר שישו אינו אלוהים.

• ישו נצלב על פי התנ"ך, אבל על פי הקוראן ישוע לא נצלב.

• התנ"ך אומר כי ישו קם מן המוות, ואילו הקוראן אומר כי ישו לא קם מן המוות.

• ישו היה בנו של אלוהים על פי התנ"ך ואילו ישו לא היה בן האלוהים על פי הקוראן.

• התנ"ך מבטיח גאולה, ואילו הקוראן אומר כי הישועה היא אפשרית על ידי כנות לעבודה.

• השטן הוא מלאך שנפל על פי התנ"ך, בעוד השטן הוא לא מלאך שנפל אבל נפלו השדים על פי הקוראן.

• האדם, על פי התנ"ך הוא חוטא נופל, ואילו הקוראן אומר כי האדם אינו חוטא, אבל הוא בעצם טוב.

• התנ"ך היה אומר כי התלמידים היו נוצרים, ואילו הקוראן היה אומר כי התלמידים יכריזו על עצמם כמוסלמים.

• נסים רבים נרשמו על פי התנ"ך, ואילו הקוראן אומר ניסים לא נרשמו. זה היה, למעשה, אומר כי הקוראן עצמו הוא נס.

• התנ"ך עושה אינספור נבואות, ואילו הקוראן אינו עושה נבואות.

• התנ"ך ממליץ על תפילות בשבת ובימי ראשון, ואילו הקוראן ממליץ על תפילות בימי שישי.

רוח הקודש תישא את עדותו של ישוע על פי התנ"ך ואילו רוח הקודש היא המלאך גבריאל על פי הקוראן.

תמונות באדיבות:

  1. התנ"ך גוטנברג, התנ"ך הראשון מודפס על ידי Raul654 (CC BY-SA 3. 0)
  2. הקוראן של צפון אפריקה במאה ה -11 במוזיאון הבריטי על ידי LordHarris (CC BY-SA 3. 0)