הבדל בין משקל ברוטו למשקל המדרכה

משקל גס לעומת למדוד משקל

ישנם שני מושגים המשמשים בדרך כלל כשמדובר במשקל של הרכב, אלה משקל ברוטו משקל המדרכה. חשוב לדעת מה משקל גס ואת משקל לרסן כרוך, ומה כל כלול אלה שני משקולות כדי להבטיח את שלומם של המשפחה שלך ואת הרכב שאתה נוהג. מאמר זה מנסה להבהיר את ההבדלים בין "משקל ברוטו" ו "משקל המדרכה", ולמה אחרי כל אלה שני סוגים של משקולות חשובים עבור בעל הרכב.

->

מדרכה משקל

משקל המדרכה מוגדר לעתים קרובות על ידי היצרן, וחשוב לראות מה נכלל ומה נכלל להגיע למשקל המדרכה של הרכב כמו משקל זה המשמש לחישוב משקולות אחרות כגון יכולת נשיאת המטען של הרכב או המטען המקסימלי. ככלל, משקל המדרכה הוא המשקל האמיתי של הרכב כאשר אין נוסעים עמוסים בו ואין מטען על הרכב. עם זאת, משקל המדרכה כולל מיכל הדלק מלא של גז.

->

משקל ברוטו

משקל כולל של רכב הוא תמיד משקל המדרכה שלו, יחד עם משקל הנוסעים והמטענים שיש להם איתם. לכן,

משקל ברוטו = משקל הרמה + משקל כולל של הנוסעים + מזוודות על הרכב

אם מסתכלים מקרוב, שני המושגים האלה נותנים לנו תובנה לגבי קיבולת המטען של הרכב כמו משקל ברוטו - משקל המדרכה = טוען קיבולת של כלי רכב או המשקל שנושא הרכב יכול לשאת עליו.

->

מה ההבדל בין משקל ברוטו משקל לרסן?

• משקל המדרכה של הרכב הוא המשקל הסטנדרטי של הרכב עם כל האביזרים והתקנים הסטנדרטיים, אך ללא נוסעים ומטענים.

משקל ברוטו הוא משקל לרסן בתוספת נוסעים ומטען.

• ההפרש בין המשקל ברוטו למשקל המדרכה נותן לנו את כושר הנשיאה של הרכב.