ההבדל בין פולחן לרוחניות

ריטואלי לעומת רוחני

"פולחן" ו "רוחני" הן שתי מילים שונות מאוד, לא רק במשמעותן, אבל יש להן השלכות הפוכות כמעט קוטביות. רוחניות אין שום קשר עם כל דת או אמונה אחת. זוהי ההכרה האישית של האדם עצמו, ההרשעה האישית של משהו שהוא מאמין בו, והטקסים הם טקסים או איזושהי משמעת שאחריה אנשים המשתייכים לדתות שונות ולאמונות שונות. טקסים אינם מתייחסים רק בהקשר של הדת. הם יכולים להיות כל סוג של שגרה אחד כדלקמן כמו פולחן בוקר של מישהו.

->>

רוחני
רוחניות היא משהו שהוא קרוב מאוד ההרשעות האישיות של אדם. אנו יכולים להתייחס להרשעה זו כאל נשמה או שלמות או של אמונה. לכן, רוחניות היא כמו משהו שאתה מאמין בלב ובנשמה. זה הרצון לעשות את מה שהמודע הלא מודע שלך מבקש ממך לעשות. אפשר גם להתייחס אליה כאל מצפונו של האדם. הרצון להאמין במשהו כמו אלוהים, דת, ידע, מדיטציה, חסד, הארה נחשב רוחניות. הרצון לעשות מה שנחשב הוא הקארמה המושלמת. "אין לזה שום קשר לדת, לטקסים, לאום, גזע, מין וכו '

להיות אמצעי רוחני להאמין במשהו כל כך חזק, כי שום דבר אחר לא יכול לתפוס את מקומו. יש אנשים שמאמינים ביותר באני הפנימי שלהם לא נותנים תשומת לב לכל סוג מסוים של סטריאוטיפים נקראים רוחני. אנשים המאמינים במשהו גבוה יותר מאשר עצמם ועדיין לא סוגדים לאלוהים או לדת מסוימים רואים את עצמם לעתים קרובות רוחניים.

רוחניות היא "לא מהותית. "אין לה חוקים, טפסים ודיסציפלינות. הוא נוזל כמו המחשבות הפנימיות ביותר של האדם. זה הדבר החשוב ביותר שאדם יכול להאמין ולהשתמש בו כדי לראות מה הוא רואה את התוצאה החשובה ביותר של החיים, כמו השגת "נירוונה". "

טקסים
הטקסים ניתן להגדיר את הטקסים והטקסים המשמשים במהלך טקסים דתיים או בשימוש במקומות או בתי תפילה. המונח יכול גם להתייחס לקוד התנהגות במהלך טקס רשמי, לא בהכרח בעל אופי דתי. לדוגמה, טקס הפתיחה. זה גם אומר בעקבות שיטה באופן קבוע נאמנה. לדוגמה, טקסי משרד של מישהו או סיפור פולחן בלילה.

טקסים עשויים או לא יכולים להיות משהו שמוביל לטוב מושלם; הטקסים יכולים להיות טובים או רעים. טקסים דתיים יכולים להיות רק מעשה משמעת או מעשה של אמונה גדולה במשהו.

סיכום:

1. רוחניות מתייחסת לאמונות הפנימיות ביותר של היחיד. זה יכול להיות עבור כוח גבוה יותר מאשר אנושי, או שהוא יכול להתייחס למצפונו של אדם אשר מנחה אותו לעשות טוב.טקסים מתייחסים טקסים או טקסים או בבתים של פולחן או שגרה מסוימת.
2. רוחניות אינה יכולה להיות קשורה לכל דת, גזע, מין וכו '; הטקסים שונים עבור אנשים שונים המשתייכים לדתות, גזעים, מינים שונים, לאומים, מקומות עבודה ועוד.