ההבדל בין נוזלי נוזלי נוזלי דחוס

נוזלי נוזלי לעומת נוזלי דחוס

רוויה ודחיסה הם מאפיינים פיזיים חשובים של כל נוזל. בהשוואה למוצקים, החללים הבין-מולקולריים בנוזלים גדולים, דבר המרמז על כך שניתן לדחוס אותם על ידי הפעלת לחץ. מצד שני הרוויה מתייחס לנקודה שבה לא ניתן להוסיף עוד מומס לנוזל. כאשר יותר לחץ מוחל על נוזל בנוסף ללחץ אטמוספרי, הוא נוטה לדחוס כמו ישנם רווחים ריקים בין המולקולות. ישנם הבדלים בין נוזל רווי לנוזל דחוס המתואר בקצרה להלן.

-> ->

נוזלים דחוסים

כמה תנאים הנדרשים להתקיים עבור נוזל להיות מסווג כמו נוזל דחוס הן כדלקמן.

הכמות הספציפית שלה צריכה להיות נמוכה מהנפח הספציפי של הנוזל הזה כאשר רווי

• הטמפרטורה שלו צריכה להיות מתחת לטמפרטורת הרוויה

• לחץו צריך להיות יותר מלחץ הרוויה שלו

• אנתלפיה ( כמות האנרגיה הפנימית ותוצר הלחץ והנפח) של הנוזל הדחוס חייב להיות פחות מאנתאלפי הנוזל הרווי

כאשר אנו מדברים על נוזל דחוס, אנו מרמזים כי הלחץ שלהם גדול יותר מאשר לחץ הרוויה שלהם בכל טמפרטורה נתון. באופן כללי, נוזלים דחוסים יכולים להיחשב כנוזל רווי בטמפרטורה נתונה.

נוזל רווי

הוא מוגדר כנוזל שהטמפרטורה והלחץ שלו הם כאלה שאם תנסו להוריד את הלחץ מבלי לשנות את הטמפרטורה, הנוזל מתחיל לרתיחה. דרך נוספת להגדרתה היא במונחים של חללים בין מולקולריים. כאן הוא מוגדר כפתרון המכיל די מוצק אחר, נוזלי או גז בצורה כזו שלא יותר של מוצק, נוזלי או גז יתמוסס בפתרון בטמפרטורה ולחץ נתון.

-> -