ההבדל בין תצפית איכותית כמותית

איכותי לעומת כמותי תצפית

החיפוש אחר ידע באמצעות חקירה שיטתית לפתרון בעיות או לבסס עובדות ולפתח רעיונות ותיאוריות חדשים כרוך במחקר אמנותי, היסטורי ומדעי. לפני כל היפותזות או הגדרות יכול להיווצר, לפני הנתונים ניתן לאסוף, לנתח, נבדק, והגיע למסקנה, ולפני כל מסקנה, נושאים צריך להיווצר ולצפות.

-> ->

התצפית היא היבט בסיסי של כל המחקר המדעי. מדענים לומדים ומפתחים מושגים באמצעות התבוננות בסביבה, אנשים, בעלי חיים, דברים וכיצד הם משפיעים זה על זה. ישנם שני סוגים של תצפית: תצפית כמותית תצפית איכותית. הם משמשים בנפרד או ביחד באמצעות מגוון של כלים הדרושים לאיסוף ומדידה של נתונים.

תצפית איכותית היא איסוף סובייקטיבי של מידע המתמקד יותר בהבדלים באיכות ולא בהבדלים בכמות. זה כרוך פחות משתתפים כי הוא מודאג יותר על הבאת וידע פרטים על כל משתתף אשר נעשה בקלות רבה יותר על נושאים פחות. זה נעשה באמצעות ראיונות ותצפיות פסיביות או מעמיקות. היא נעשית ברמה אישית יותר הדורשת מהחוקר לבנות את אמון המשתתפים בו כדי שיוכלו לספק לו את המידע הדרוש לו.

המשתתפים מעודדים לענות על שאלות במילותיהם ובמסגרת טבעית, במיוחד במקומות ציבוריים. זה נעשה בדרך כלל על ידי פסיכולוגים, סוציולוגים, ומדענים חברתיים כדי לעזור להם להבין התנהגות חיה ואנושית.

התצפית הכמותית, לעומת זאת, היא איסוף אובייקטיבי של מידע המתמקד במספרים או מדידות תוך ביסוס תוצאות על נתונים סטטיסטיים ועל ניתוחים מספריים. מלבד מדעי החברה, זוהי שיטת התצפית הנפוצה ביותר במחקר. זה כרוך תצפית של כל דבר ניתן למדוד כגון ההבדלים בצורות, גדלים, צבע, נפח, ומספרים. זה כולל לקחת מדגם אשר מייצג בצורה הטובה ביותר את האוכלוסייה.

יש צורך במספר גדול של משתתפים או נבדקים בתצפית כמותית. זה נעשה כדי לתת את התצפית יותר כוח ולהפוך את התוצאות של המחקר אמין יותר. זה לא מספק שום ידע מעמיק על המשתתפים, אך מאפשר ניתוח סטטיסטי כללי על האוכלוסייה אשר נעשה לאחר כל הנתונים נאספו בניגוד תצפית איכותי שבו תצפיות ניתנים כל הזמן כפי שהם נאספים.

סיכום:

תצפית איכותית היא תהליך סובייקטיבי של איסוף נתונים או מידע, בעוד תצפית כמותית היא תהליך אובייקטיבי של איסוף נתונים או מידע.
התבוננות איכותית מתמקדת בהבדלים בתכונות תוך התבוננות כמותית מתמקדת בהבדלים בכמויות.
התצפית הכמותית דורשת מספר רב של משתתפים או נושאים, כאשר תצפית איכותית דורשת רק כמה משתתפים.
תצפית כמותית משמשת ברוב המחקרים המדעיים, למעט מדעי החברה המשתמשים בתצפית איכותית.
תצפית איכותית מספקת נתונים אישיים ומעמיקים יותר על כל משתתף, בעוד שהתצפית הכמותית מספקת ניתוח סטטיסטי כללי של אוכלוסייה.
תצפית כמותית כרוכה בהוצאת מדגם לייצוג האוכלוסייה הנצפית, כאשר התצפית האיכותית אינה.